Jak dostać 500 zł na dziecko?

287
18711

No to wybraliśmy. Mówię WYBRALIŚMY w imieniu tych 51% Polaków, którym zechciało się ruszyć zadki do lokali wyborczych. Jeśli ktoś swojego zdania nie wyraził, to niech teraz konsumuje ustalenia tych, którzy wyrazili. Wybraliśmy więc, a ja zacieram ręce, siadłam i czekam z popcornem i colą z bardzo prostego powodu – nie będzie na kogo zwalić porażki, gdyby taka zaistniała. Większość w Sejmie, większość w Senacie i prezydent. A apetyty są ogromne.

Ja osobiście ostrzę sobie zęby na obietnicę 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a odsunąwszy zagadnienia natury ekonomiczno-etycznej patrzę z punktu widzenia typu koszula bliższa ciału. Nam te pieniądze przydadzą się wybitnie. Pokryją ratę kredytu hipotecznego. Pozwólcie więc, że dzisiaj o szmalu, kasie, hajsie i mamonie. Najpierw informacje praktyczne, a potem deliberoza blogerioza maxima.

500 zł na dziecko – kto dostanie?

Pięćset złotych będzie przysługiwało wszystkim rodzinom bez względu na dochód, które mają dwoje i więcej dzieci. Dodatek dotyczy drugiego i każdego następnego dziecka. Jeśli więc my mamy troje, możemy liczyć na 1000 zł. Brutto. Netto. To ważne. To kwota bezpośrednio dla rodziny i nie będą od niej odprowadzane żadne składki. Brutto jednak czy netto – tak czy siak kasa.

Dodatek będzie przysługiwał również rodzinom z jednym dzieckiem, jeśli dochód rodziny będzie mniejszy niż 800 zł na głowę, a w przypadku rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne – 1200 zł na głowę. Te rodziny będą musiały przedstawić zaświadczenie o uzyskiwanym dochodzie z Urzędu Skarbowego. I przy tym się zatrzymajmy.

Jak podaje Gazeta Prawna, Urząd Skarbowy będzie ten dochód wyliczał, jak zwykle to robi, czyli na podstawie przychodu, składek społecznych i zdrowotnych oraz zapłaconego w danym roku podatku. Inaczej mówiąc dochodem będzie w rozumieniu przepisów to, co pozostaje po odliczeniu od przychodu koszów uzyskania, składek społecznych i zdrowotnych oraz zapłaconego podatku.

Będzie się liczył dochód ze wszystkim możliwych (udokumentowanych, he, he) źródeł, również dochód zagraniczny i to jest akurat bardzo istotne.

Ciekawie się robi w przypadku osób rozwiedzionych. Dodatek dostanie ta osoba, której sąd przyznał opiekę nad dzieckiem. Jeśli wyroku jeszcze nie ma, to – jak media donoszą – pieniądze pójdą do tego, kto naprawdę opiekuje się dzieckiem, można więc przypuszczać, że rozwinie się nowa dyscyplina sportowa, czyli udowadnianie, że moja racja jest najmojsza. A co jeśli obydwoje sprawują opiekę nad dzieckiem po równo? Kasiorkę zgarnie ten, kto zgłosi się pierwszy. Iiiiiha!

dzieci_lasNa zdjęciu moje gwiazdy 😉

500 zł na dziecko – kto NIE dostanie?

Nie będzie tak, że wszystko, wszędzie i wszystkim, wyliczmy, kto będzie wyłączony z eldorado.

 • rodziny wychowujące jedno dziecko, których dochód per capita przekracza 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego,
 • dzieci, które weszły w związek małżeński (można się hajtać zupełnie spokojnie od skończenia 17. roku życia)
 • dzieci, które uzyskują już dodatki na własne dzieci (czyli po prostu niepełnoletnie matki)
 • osoby, które uzyskują dodatki socjalne za granicą, bo tam pracują (np. w Anglii)

500 zł na dziecko – od kiedy i jak to zrobić?

Żeby dostać kasiorkę, trzeba będzie złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy. Nie w MOPSie, zauważcie. Jeśli ktoś będzie się ubiegał na postawie kryterium dochodowego (dla rodzin z jednym dzieckiem), razem z wnioskiem musi przestawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o którym pisałam parę linijek wyżej.

Dodatek będzie wypłacany do skończenia przez dziecko 18. roku życia i będzie się należał zarówno dzieciom urodzonym w danej rodzinie, jak i przysposobionym, dlatego trzeba będzie przestawić dokument potwierdzający wiek dziecka. W pierwszym przypadku akt urodzenia, w drugim też, ale jeszcze dodatkowo papiery potwierdzające fakt przysposobienia.

500 zł na dziecko – od kiedy wypłaty?

Wszystko zależy od tego, kiedy ustawa wejdzie w życie. Jeśli od 1 stycznia, to pierwsze dodatki zostaną wypłacone w kwietniu 2016 roku. Generalnie zasada ma być taka, że składa się wniosek i miesiąc później uzyskuje się dodatek na cały rok. Pierwszy rok ma być ponoć nieco specyficzny, ale w zamyśle do końca sierpnia składamy wnioski i od października otrzymujemy dodatek na cały następny rok. Jeśli ktoś w sierpniu nie zdąży lub nie będzie miał jeszcze praw, by taki wniosek złożyć (bo np. drugie dziecko w drodze), to będzie musiał odczekać do następnego cyklu.

Wady i zalety

No dobrze, to jest ta część, w której chodzi o deliberozę blogerozę. Szczerze? 500 zł na dziecko powitam z otwartymi ramionami, bo będzie tygh pieniędzy akurat tyle, żeby pokryły ratę kredytu mieszkaniowego. To niebagatelna pomoc dla naszej rodziny i na pewno wyjdzie jej na plus. Patrząc więc z pozycji, że bliższa ciału koszula, mam zaciesz konkretny.

Sądzę jednak, że dodatkowe pieniądze mogą tego i owego zniechęcić do szukania roboty. Wiecie, ma powiedzmy pięcioro dzieci i zasiłki. Teraz będzie miał pięcioro dzieci, zasiłki i 2000 zł brutto. To po co mu robota, skoro radził sobie do tej pory, a teraz poradzi sobie jeszcze bardziej? Będzie się trzymał tej swojej fuchy na czarno i wystarczy.

Dofinansowanie może być odebrane. Jeśli dotyczy rodziny z jednym dzieckiem to wtedy, kiedy zostanie przekroczone kryterium dochodowe. Jeśli rodzin z większą ilością, to wtedy, kiedy urzędnicy uznają, że pieniądze wykorzystywane są w sposób sprzeczny z ideą (czyli np. na gorzałę). Jak to stwierdzą? Kto będzie sprawdzał? Co jaki czas? Nie wiadomo.

Nie podoba mi się też brak kryterium dochodowego „z góry”. Jasne, dodatek dostaną ci, którzy złożą wnioski, można wniosku nie złożyć i nie dostać, skoro się wychodzi z założenia, że własnych pieniędzy ma się dość. Może ktoś tak postanowi, ale wiecie co? Tłumy to nie będą. Jak dają, to brać, jak biją, to uciekać.

O ile więc perspektywa dodatkowej kasy jest w naszym przypadku nader atrakcyjna, o tyle zamiast wsparcia bezpośredniego wolałabym pośrednie. Na przykład w postaci dofinansowania do składek ZUSowskich. Rozumiecie, płacę sobie jako przedsiębiorca (tak zwany) składkę zdrowotną, a społeczną i FP pokrywa mi państwo, bo mam troje dzieci. Jest różnica płacić 280 zł a 1100 zł, prawdaż. Pracuję sobie, dajmy na to, na etacie, a państwo dopłaca mojemu pracodawcy do składek, jakie ten za mnie opłaca, dzięki czemu moja robota jest pewniejsza, bo on sam jest najbardziej zainteresowany, żeby mnie w niej zatrzymać.

Co będzie? Pożyjemy, zobaczymy. Ostatecznie można wskazać kraje zachodniej Europy, w których funkcjonują „dopłaty bezpośrednie”. Czy ten system sprawdza się tam? Trzeba by zapytać kogoś, kto z niego korzysta. Czy sprawdzi się u nas? Zobaczymy.

Pisząc tekst korzystałam z publikacji w Gazecie Prawnej.

Edit: 01.12.2015

Wieści niosą, że kryterium dochodowe i ilościowe nie będzie jednak rozłączne. Inaczej mówiąc, są sytuacje, kiedy będzie można zastosować oba. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy ktoś ma WIĘCEJ niż JEDNO dziecko, ale z kolei dochód na głowę w jego rodzinie nie przekracza 800 zł wyznaczonych w projekcie ustawy.

Sięgając do przykładu: Rodzina mająca trójkę dzieci, w której dochód na jednego członka rodziny PRZEKRACZA 800 zł, dostanie 1000 zł na drugie i trzecie dziecko. Rodzina, która ma troje dzieci i w której dochód na członka rodziny NIE PRZEKRACZA 800 zł, dostanie 1500 zł. Dwoje dzieci łapie się na kryterium ilościowe, a pierwsze dziecko na kryterium dochodowe, w związku z tym dofinansowanie będzie na każde z dzieci.

Co z zasiłkami na dziecko?

Dodatek na dziecko sprawi, rodzina będzie wykazywać wyższy dochód, a przez to może się zdarzyć sytuacja, że utraci zasiłek, bo przekroczy dany próg dochodowy kwalifikujący do zasiłku. Zasiłek na dziecko wynosi obecnie, o ile wiem, 89 zł, kwota dofinansowania to 500 zł. Strata więc jakaś zaistnieje, ale zysk pokryje ją ze znaczną górką.

Wejście dodatku 500 zł na dziecko nie likwiduje becikowego. Becikowe jest świadczeniem jednorazowym i przysługuje wszystkim rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza 1922 zł na głowę. Nie będzie zlikwidowana również ulga podatkowa na dzieci.

Jak udokumentować dochód?

Trzeba będzie przedstawić PIT za ubiegły rok. Dochód netto będzie obliczany na podstawie tego PITu (tam są wszystkie niezbędne informacje, czyli przychód, koszty, opłacone składki ZUSowskie, odprowadzony podatek itd.). Jeśli ktoś płaci podatek ryczałtowy, będzie musiał złożyć oświadczenie o faktycznie uzyskanych przychodach zadeklarowanych w poprzednim roku podatkowym. Jeśli ktoś jest rolnikiem, będzie musiał złożyć oświadczenie o wysokości dochodu uzyskiwanego z prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Edit: 19.01.2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że jeśli do odpowiednich urzędów (miasta i gminy) trafiać będą doniesienia na temat marnotrawienia środków z programu 500+ (np. jeden z drugim przechleje zamiast wydać zgodnie z założeniem programu), to zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy, który będzie miał na celu zbadanie sytuacji. Jeśli doniesienia się potwierdzą, świadczenie pieniężne zostanie zamienione na świadczenie rzeczowe.

Wówczas zamiast gotówki dana rodzina otrzyma dofinansowanie do wakacji dla dzieci, zostaną zakupione ubrania, pomoce szkolne, środki spożywcze, lekarstwa i inne w miarę potrzeb.

Edit: 22.01.2016

Szczegółowe informacje na temat projektu i odpowiedzi na pytania (również o dzieci ze związków nieformalnych, sposób liczenia dochodu i jego weryfikację itp.) znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podaję link:

Ministerstwo RPiPS – Program 500+

Informacje na stronie ministerialnej są na bieżąco uzupełniane. Zaglądajcie tam. Trwają konsultacje społeczne. Wszystkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail podany na stronie ministerstwa:

rodzina500plus@kprm.gov.pl

„Mam dwoje dzieci, jedno jest pełnoletnie. Czy dostanę 500 zł na to drugie?”

To pytanie bardzo często pojawia się w komentarzach. Wyjaśniam, jak jest na dzisiaj, i będzie to stało w sprzeczności z moimi wcześniejszymi odpowiedziami na wasze komentarze, proszę więc o czujność. Na dzisiaj więc odpowiedź brzmi NIE. Według informacji nabiegających z mediów  (i nie tylko) NIE LICZYMY dziecka pełnoletniego przy przyznawaniu świadczenia – uwaga, uwaga – w rodzinach, których dochód przekracza 800 zł netto na osobę.

Inaczej mówiąc, jeśli rodzina ma dwoje dzieci, ale jedno z nich ukończyło 18 lat, to na to drugie świadczenie się nie należy. ALE! Jeśli dziecko pełnoletnie NADAL mieszka z rodzicami i NIE MA własnego źródła dochodu, to jego osobę liczymy przy określaniu dochodu per capita w rodzinie. Jeszcze inaczej, dziecko pełnoletnie pozostające na utrzymaniu rodziców OBNIŻA ogólny dochód na członka rodziny, a to sprawia, że rodzina może się załapać na próg dochodowy  (czyli dochód na głowę nie przekroczy 800 zł netto), a tym samym młodsze dziecko dostanie świadczenie.

Edit: 28.01.2016

500 zł – od kiedy składać wnioski?

Już wiadomo. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Urzędy będą miały maksymalnie trzy miesiące na wypłatę świadczenia. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i zanim zemdleją, niech czytają dalej. Mają do trzech miesięcy, ALE wypłata będzie obejmować również miesiące, które minęły, kiedy urząd rozpatrywał sprawę. Czyli wypłata może być w czerwcu 2016, ale dostaniemy też pieniądze za maj i kwiecień.

Edit: 02.02.2016

Jeśli chcecie przeczytać PROJEKT USTAWY o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (bo tak się fachowo nazywa Program 500+), to można go pobrać STĄD lub z Biuletynu Informacji Publicznej – czyli STĄD.

Jak oblicza się dochód w przypadku gospodarstwa rolnego?

Mówiąc łopatologicznie (ale można sobie sprawdzić w podlinkowanym przeze mnie projekcie ustawy, na str. 8, i 9. dokumentu) co roku GUS publikuje obwieszczenie na mocy ustawy o podatku rolnym. Przyjmuje się więc, że dochód z 1 ha przeliczeniowego to 1/12 kwoty wskazanej w obwieszczeniu GUS. Do powierzchni gospodarstwa rolnego wlicza się również ziemie oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

 • tej, której dzierżawcami są członkowie rodziny osób starających się o świadczenie
 • jeśli gospodarstwo rolne wniesiono do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 • jeśli ziemię przekazano innej osobie w zamian za tzw. rentę unijną (rentę strukturalną), którą się pobiera do momentu nabycia praw emerytalnych z tytułu wieku.

Jeśli o świadczenie stara się dzierżawca gospodarstwa rolnego to jego dochód uzyskiwany z hektarów przeliczeniowych pomniejsza się o czynsz zapłacony z tytułu dzierżawy.

500 zł na PIERWSZE dziecko a alimenty i samotna matka (i nie tylko)

Sięgnęłam do projektu ustawy (podlinkowany powyżej, proszę sobie przeczytać) i wyczytałam, co następuje. Czy samotna matka z jednym dzieckiem dostanie 500 zł na PIERWSZE dziecko? Już wyjaśniam:

Świadczenie 500+ na PIERWSZE dziecko dla samotnej matki (lub samotnego ojca) nie przysługuje, jeśli nie zostały SĄDOWNIE przyznane alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Inaczej mówiąc, żeby móc otrzymać dodatek, MUSZĄ być zasądzone świadczenie alimentacyjne na mocy sądowego tytułu wykonawczego.

Są jednak wyjątki. Nie musi być tego sądowego tytułu wykonawczego, jeśli:

 • drugi rodzic nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany (np. kobieta padła ofiarą gwałtu)
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • sąd zobowiązał jednego rodzica do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

500 zł na dziecko – jakie dokumenty trzeba złożyć?

Znów sięgam do projektu ustawy (str. 12. i 13. dokumentu podlinkowanego wyżej), sądzę, że niewiele się tutaj zmieni, jeśli w ogóle coś.

Niezależnie od wszystkiego, od tego, czy powołujemy się na kryterium dochodowe, czy też nie, przedstawiamy w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy WNIOSEK zawierający następujące dane:

 • dane osoby występującej o świadczenie (o świadczenie może wystąpić matka, ojciec lub opiekun prawny dziecka), czyli: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, datę urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • dane dzieci pozostających na utrzymaniu osoby wnioskującej, czyli:  imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

I to WYSTARCZY, jeśli nie powołujemy się na KRYTERIUM DOCHODOWE. Jeśli się powołujemy, to do wniosku należy dołączyć następujące papierki:

 • Jeśli uzyskujemy dochód inny niż ten, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przedstawiamy zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości tego dochodu. Dotyczy wszystkich członków rodziny.
 • Jeśli rozliczamy się podatkiem zryczałtowanym, składamy oświadczenie o:
  • wysokości dochodu
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego
  • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku (czyli bierzemy pod uwagę DOCHÓD NETTO, nie BRUTTO).

Dodatkowo, jeśli sytuacja tego wymaga do wniosku o świadczenie 500+ dołączamy następujące dokumenty pozwalające ustalić naszą sytuację prawną:

 • zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku

Wszystkie te informacje zaczerpnęłam bezpośrednio Z PROJEKTU USTAWY. Projekt podlinkowałam powyżej. Proszę uprzejmie sobie sięgnąć i zweryfikować 🙂

Wnioski będzie można składać online, ale – o ile dobrze zrozumiałam zapisy w projekcie ustawy – honorowany będzie podpis elektroniczny (jeśli ktoś o taki wnioskował i posiada) lub podpis złożony za pośrednictwem ePUAP.

Sporo zagadnień w projekcie ustawy jest dopiero w fazie ustaleń. W miarę ich krystalizowania się, mój tekst będzie uzupełniany.

Jeśli konsultacje społeczne zaskutkują wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w projekcie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, to możecie być pewni, że o nich poinformuję, a notka po raz kolejny zostanie zaktualizowana. Bądźmy w kontakcie 🙂

Edit: 17.02.2016

Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli – jak się potocznie mówi – Program 500+ lub ustawę 500+. To oznacza, że pozostaje nam wyłącznie vacatio legis (trwające miesiąc) i ustawa wchodzi w życie. A to z kolei oznacza, że z całą pewnością można już powiedzieć, że wnioski o świadczenia będzie można składać od 1 kwietnia 2016. Można to robić też PRZEZ INTERNET, pamiętajmy, trzeba mieć aktywny profil ePUAP (zachęcam, to bardzo ułatwia kontakty ZUS-człowiek).

Podaję cytat ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

[pull_quote_center]Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. [/pull_quote_center]

Pozwólcie jeszcze jeden cytat, który wyjaśni niektóre sprawy. Świadczenie NIE SPOWODUJE odebrania zasiłków z racji przekroczenia dochodu, ponieważ NIE LICZY SIĘ jako dochód. Nie będzie więc uwzględniane (miecz obosieczny) przy staraniu się o jakiekolwiek kredyty. Nie będzie też podlegać zajęciom komorniczym.

[pull_quote_center]500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.[/pull_quote_center]

500+ a cudzoziemcy

Cudzoziemcy zamieszkujący terytorium Polski również będą mogli korzystać ze świadczenia 500+, pod warunkiem, że:

 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • lub posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”
 • oraz ich rodziny (jednych i drugich) również przebywają na terenie Polski.

Oto ostateczna wersja Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która została podpisana przez prezydenta i opublikowana w dzienniku ustaw. Tekst ustawy można ściągnąć stąd –>> TEKST USTAWY lub z dziennika ustaw –>> dziennikustaw.gov.pl.

Formularz do wniosku o 500 zł na dziecko

Poniżej WZÓR FORMULARZA, który będą składać wszyscy, którzy będą ubiegać się o świadczenie na dziecko (dzieci) w ramach programu 500+. W moim odczuciu jest przejrzysty i jasny, ale w najbliższym czasie potraktuję go szczegółowo.

WZÓR FORMULARZA

Jeśli ktoś chce poznać szczegóły, jak wypełnić formularz, zapraszam do zapoznania się z osobnym tekstem na ten temat:

500 zł na dziecko – jak wypełnić wniosek?

Dziękuję za uwagę 🙂

287 KOMENTARZE

 1. czy dostane 500 jeśli mam jedno dziecko,nie mieszkam z mężem już kilka lat, mamy osobne meldunki, intercyzę. Żyjemy jak rozwodnicy tylko że bez rozwodu. Będą nam dochody liczyć moje i męża jako małżeństwa, czy tylko moje bo mam udokumentowane widzenia ojca z dzieckiem przez sad, także mam dowód na to, że nie jesteśmy razem, że prowadzę własne gosp domowe?

  • Jesteście małżeństwem. Intercyza i meldunki nie maja znaczenia. Świadczenie nie przysługuje tak samo jak ie przysługuje ulga podatkowa na dziecko dla osób samotnie wychowujących dziecko

    • O ile oczywiście spełnione jest kryterium dochodowe czyli dochód nie może przekroczyć 800zł na osobe w rodzinie (do rodziny wlicza pani tylko siebie i dziecko)

 2. Mam jedno dziecko a dochody za rok 2015 przekraczają 800 zł/os. o 80 zł. Ale wlaśnie skonczyła mi sie umowa, czy dochód utracony ma wpływ na decyzje o przyznaniu mi świadczenia?

  • Witam od miesiąca jestem w separacji z mężem na dniach wracam na stałe z dwójką dzieci do pl czy i jakie dochody będę musiała przedstawić aby dostać na pierwsze dziecko skoro całą sytuacją mi się zmienia

   • To w takim razie dlaczego istnieje taki zapis w ustawie? 2. Prawo do świadczenia wychowawczego na okres, o którym mowa w ust. 1, ustala się
    na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2014, z uwzględnieniem
    określonych niniejszą ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

     • Pytam,bo słyszałam w tv ze samorządy mają czas z rozliczeniem do końca sierpnia i dlatego w tym roku ma być brany dochód z 2014 roku bo nie każdy zdąży sie rozliczyć ale czy to tak będzie działało…szukam info.Dziękuję za dop.

      • w pkt 7.2 jest napisane, że ma być to rok poprzedzający rok na który przyznano świadczenie, Jak na moje oko rokiem poprzednim był 2015 a nie jak w instrukcji 2014. Panie w Urzędzie mówię, że potrzebny jest dokument z 2014 r. – czyli czytamy tak samo. Coś mi się wydaje, że pisiflejuslegislatus zapomniał poprawić roku. To chyba błąd edycyjny. o cóż. Zdarza się jak człowiek po nocy pracuje.

  • W instrukcji, pod gwiazdką wskazany jest 2014 r. Pis zakrzywił czasoprzestrzeń. Nie istniał dla nich rok 2015 tak samo jak TK 🙂 Panie w urzędzie mówią, że poprzedzający dla lat 2016 – 2017 to 2014 r. Tak jest w przepisie. ie pytaj dlaczego. NIE MAMY POJĘCIA.

 3. jestem po rozwodzie , mam jedno dziecko ,wychowuje sama . Alimenty w kwocie 400 zl ,ale moj dochod przekracza 800 zl . co w tym przypadku?

 4. Szczerze mówiąc od 4 miesięcy prowadzę działalność gospodarczą, w sumie dniami i nocami (bo przygotować się również nocami trzeba) gdy dzieci śpią. I zastanawiam się, czy po otrzymaniu 500+ działalności nie zamknąć (w moim przypadku 1000 zł + rodzinne. Korepetycji dorabiając można udzielać tak jak dotychczas bez żadnej działalność. Z jednej strony rząd bardzo dobry, z drugiej strony skreśla moje plany życiowe… Kolejne 2 miesiące zdecydują o mojej decyzji…

 5. Jeżeli alimenty nie liczą się do dochodów to mam MINIMALNĄ szansę, że mój syn dostane pieniążki, ale niestety nigdzie nie umiem znaleźć informacji na ten temat. Czy alimenty na syna wliczam jako dochód, czy nie?

  • Do dochodu rodziny są wliczane:
   a: przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

   b: zadeklarowane przez podatnika faktyczne przychody netto z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp.

   c: dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,

   d: dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki,

   e: dochody z tytułu świadczeń rodzinnych,

   f: dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).

 6. Pracujemy z mężem i mamy jedno dziecko. Dochód na osobe przekracza nam 800 zł ale wydatków mamy też sporo – praktycznie cała jedna pensja idzie na oplaty (kredyt na mieszkanie i inne opłaty)… jeżeli możnaby uwzględnić wydatki/koszty miesięczne wtedy dochód na jedną osobę jest niższy niż 800 zł. Czy da rade załapać się jakoś na te 500 zł bo zaraz dziecko musi iść do żłobka a nie wiem skąd wziąć na nie pieniądze 🙁

 7. Witam, a ja mam pytanie o swoją sytuację. Mianowicie nie jestem z ojcem dziecka, mam zasądzone od niego alimenty. Wyszłam za mąż ale moj mąż nie adoptowal mojego syna. Jestem na rencie i moje dochody nie przekraczają 800 zl, czy dostanę 500 zl? Ktos podpowie?

 8. Witam serdecznie. A moje pytanie „zagadka” i mam nadzieję, że ktoś rozwinie ten temat głębiej, bo poprzekopaniu google nic nie znalazłam 🙂 otóż termin mam na koniec marca na kosiniakowe się łapię, ale jak to będzie czy wraz z kosiniakowym dostanę również też te 500zł? Dla wyjaśnień to będzie drugie moje dziecko. Dochód nie przekracza mi tych 800zł nawet na to pierwsze dziecko. I zastanawia mnie jak to będzie.. pozdrawiam 🙂

  • Witam,Na drugie dziecko nie ma limitu, więc 500 złotych dostaniesz. Pobieżnie liczący wychodzi, że na pierwsze dziecko limit 800 złotych niestety przekroczysz. Sytuacja się zmieni jak stracisz „kosiniakowe”. Podstawą jest dochód za 2014 rok,ale musimy poinformować gminę bo dochód się zwiększy.

   • Jestem osobą zarejestrowaną w UP bez prawa do zasiłku. Dochody jakie mamy z mężem to 350zł alimentów na moje pierwsze dziecko + rodzinne 98zł + męża wypłata z 1/4 etatu 400zł z groszami = plus/minus 850zł. Gdy urodzę dochód 850zł + rodzinne na drugie dziecko 98zł (nie pamiętam czy akurat tyle jest na drugie dziecko) + kosiniakowe 1000zł + 500zł na pierwsze dziecko + 500zł na drugie dziecko = 2948zł : na 4 osoby = 737zł na głowę

     • co za bzdura. Przecież wyraźnie jest napisane: „Do dochodu rodziny są wliczane: dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).” – więc alimenty się wlicza.

 9. Mam 3 dzieci z czego 2 z niepelnosprawnoscia.5kwietnia trzecia rozprawa rozwodowa.Alimenty przyznane w wys.1700 zl , zasilek opiekunczy 1200 i dwa zasilki pelegnacyjne po 153 zl.Nic wiecej nie mam .Zasilku rodzinnego rowniez ani dodatkow do niego dla dzieci niepelnosprawnych uczacych się. bo do tego doliczaja mi dochod meza z ktorym 2 lata nie zyje. Dzieci sąd przydzielil do mnie bo maz wyrazil zgode by miejsce zamieszkania ich bylo w miejscu matki.Nie ustalono widzen.Mamy miedzy soba to okreslic badz ja zlozyc papiery do sądu.Ograniczam mu prawa rodzicielskie,jednak sad to oddala.Pytanie brzmi:Czy jego dochod do 500+ bedzie uwzgledniany tak samo jak do zasilku rodzinnego?Czy tylko moje dochodzy z zasilkow i alimentow?Chodzi mi o przyznanie zasilku na 1 dziecko .

  • nieźle się ustawiłaś, robić już nie trzeba teraz ale kto na ciebie zarobi jak będziesz stara ? emerytury mieć nie będziesz

   • A jak ma iść do pracy, jak ma niepełnosprawne dzieci i to dwójkę? „Nieźle się ustawiłaś” – tak, każdy planuje mieć niepełnosprawne dzieci. Myślenie nie boli.

 10. ZNOWU DYSKRYMINACJA OJCÓW w tym kraju. Wiadomo, że matki z automatu dostają dzieci do wychowania. W tym programie okazuje się, że ojciec dzieci nie ma bo z nim nie mieszkają. Rozpłynęły się ? kosztów nie ponosi na nie ? alimenty pewnie przestał płacić ? SKANDAL i znowu DYSKRYMINACJA

  • Jak kobiety walczyly o riwnouprawnienie to zaden facet do tego reki nie przylozyl byliscie przeciwni a jak przychodzi co do czego to do roboty ruszyc tylka sie nie chce i rodzine utrzymac a teraz chodzicie po forum i szukacie czy czasem by wam sie nie nalezalo 500zl na dziecko debara!!!!!!!!!!!!!!!! Byliscie antyuprawnieniu to teraz macie

 11. Witam, mam pytanie odnośnie 500+. Mam jedno dziecko z wcześniejszego związku-nie z małżeństwa, ojciec dziecka płaci alimenty. Ze swoim mężem mam też drugie dziecko- zaznaczę że mąż nie adoptował mojej pierwszej córki. Mamy rozdzielność majątkową. Oboje też pracujemy. W związku z tym pytanie moje brzmi jak będą obliczane nasze dochody??? Oraz czy należą mi się również pieniądze na pierwsze dziecko??? Teoretycznie z tego co rozumiem to tylko ja mam dwójkę dzieci a nie mój mąż i to tylko moje dochody powinny się wliczać do wniosku, czy tak?

  • Liczą się ludkowie we wspólnym gospodarstwie (konkubenci tez się liczą – stąd oświadczenia o dochodach partnerów. Nie ma znaczenia czy maż adoptował starsze dziecko. Jest was czworo imacie dwoje dzieci, a jeśli razem zarabiacie…ilestam, dzielicie to na cztery. Alimentów nie liczysz jako dochodu.

 12. Mam takie pytanie bo nigdzie nie znalazłem takiego przypadku a mianowicie chodzi o to ze MAM 2 DZIECI jedno mieszka z moja była małżonka a drugie ze mną nikt z nas nie ma przysadzonych alimentów ani ograniczonych praw rodzicielskich dziewczyny każdy weekend spędzają razem raz u mnie raz u niej tak samo ferie wakacje itp moja ex ma jeszcze jedno dziecko zaszła w ciążę będąc moja zona ale nie ze mną 🙂 wiec ona ma 3 ja mam 2 jak to wygląda w takim przypadku co do dopłaty ?? Lub gdzie to się szczegółowo dowiedzieć nadmienię ze napewno przekraczam dochód 800zl wiem ze Ona nie odrazu mowie również ze nie ma żadnej ale to absolutnie żadnej możliwości w porozumieniu się z nią w czym kolwiek jak kolwiek niestety z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam serdecznie Piotr

 13. witam mam pytanie dochod nie przekracza kryterium ale dziecko za miesiac konczy 18 l ale nadal sie uczy jest na naszym utrzymaniu czy nalezy sie to 500

 14. Witam serdecznie,mam pytanie i zagwozdkę. Mąż ma córkę w anglii z pierwszego zwiazku, maz jest obyatelem anglii, ma pobyt tymczasowy tutaj oraz meldunek, pracuje w polsce, regularnie placi alimenty corce w anglii, wraz z mezem mamy córkę 4 letnią czy w związku z tym, że maż ma córke w anglii mozemy starac się o 500 zl na drugie dziecko???

  • Nie możecie. Angielska córka nie funkcjonuje w obrębie waszej rodziny. Chyba, że bardzo mało zarabiacie, to może załapiecie się na pierwsze z kryterium dochodowym.

 15. nie wim gdzie szukac odpowiedzi, i ewentualnie jakich dokumentów potrzebujemy jesli jest to mozliwe, czy w ogole jest sens starac się o to,nie mogę nigdzie znalezc odpowiedzi na to pytanie.

 16. Witam, a ja mam pytanie odnośnie gosp.rolnego. Mąż miał gosp.rolne,we wrzesniu 2015r gosp.sprzedał. Mamy dwójkę dzieci i pytanie czy będzie brany pod uwagę dochód z gospodarstwa jeżeli bierzemy pod uwagę 2014r.???

 17. A co jeżeli mam zasądzone alimenty ale mieszkam razem z ojcem dziecka w 1 domu? Czy dochód 800 zł będzie liczony od 2 osób czy od 3 osób? Czy w ustawie jest jakieś kryterium mieszkaniowe? Czy w tym wypadku jestem samotną matka i dochód obliczam od 2 osób? Wiem że to trudne pytanie, ale postarajcie się proszę je rozstrzygnąć!

 18. Moje pytanko: co jezeli za 2014 r dochody nie przekraczaja 800 zl za 2015 przekraczają a z ostatnich 3 miesięcy znów nie przekraczają ?Co będzie brane pod uwagę ?

 19. No to teraz ja… 🙂

  Dzisiaj wyczytałam, że osoba starająca się o 500+ na jedyne dziecko musi przedstawić oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Następnie napisane jest, że alimenty pobierane od drugiego rodzica lub z Funduszu Alimentacyjnego również wliczają się do dochodu. W takim razie skoro zarabiam najniższą krajową i otrzymuje 500 zł alimentów to rozumiem, że 500+ nie otrzymam bo przekraczam 800 zł na osobę. Jednakże czytając dalej znajduje się informacja, iż „Świadczenie wychowawcze (500+) nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów”. No i tutaj już zgłupiałam – bo skoro 500+ nie wlicza się do dochodu starając się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – to co powinnam teraz zrezygnować z Alimentów, wystąpić z wnioskiem o 500+ a następnie znów wystąpić z wnioskiem o przyznanie alimentów (bo przecież alimenty dostanę bo 500+ nie będzie wliczać się do dochodu)???

 20. Witam mamy z mężem jedno dziecko mąż prowadzi gospodarstwo rolne (8,18 ha )a ja jestem na rencie chorobowej z krus w zeszłym roku wynosiła 700 zł miesięcznie.i wynajem pomieszczenia w budynku gospodarczym 3300 zł rocznie czy mi się należy ?

 21. Mam kolejny przykład. Rodzina czteroosobowa: rodzice i dwójka dzieci (jedno pełnoletnie, zarabiające na siebie i uczące się zaocznie; drugie niepełnoletnie ). Czy w dochód będzie wliczany zarobek rodziców i dziecka pełnoletniego ? Dodam że w tym wypadku dochód będzie przekraczał 800 zł.

 22. a nie orientujecie się jak to jest w przypadku gdy syn konczy 18 lat 18.01.2017 a nasze drugie dziecko ma 11 lat… czy mozemy skladac wniosek na to 2?? bo widze ze swiadczenie przyznawaane jest na rok… to liczą do dnia ukonczenia 18 roku zycia czy rocznikowo????

 23. A co w sytuacji gdy ojciec mojej corki nie zyje a ja obecnie pozostaje w zwiazku malzenskim z nowym partnerem ktory nie ma zadnych praw do mojej corki ani jej nie przysposobil.Dzis mi pani w urzedzie powiedziala ze tylko akt zgonu ojca dziecka musze dostarczyc a mojego meza wogole nie uwzgledniac we wniosku czyli co jako samotna matka???A dla pewnosci pytalam w innym miejscu telefonicznie to mowia zupelnie co innego ze maz musi przedstawic rowniez dochody chociaz to nie jego dziecko to jak to jest???

 24. Wzięłam z urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach na 500+ i okazuje się ze w dochód wliczona jest ulga na dziecko. Wyszło mi dochodu o
  807zł na osobę

 25. Mam pytanie mam syna z pierwszego małżeństwa na którego płacę alimenty, mieszka z matką. Teraz mam drugą żonę i dziecko .czy mogę dostać 500 zł na drugie dziecko ?

 26. Mam jedno dziecko mieszkamy osobno ślubu nie mamy żadnych alimentów zasadzonych tez nie ma i ma pelne prawa opieki. czy należy mi się 500 zl i kogo dochody będą brane pod uwagę.

 27. A jeżeli mój mąż od roku pracuje w Niemczech i 11 miesięcy temu złożył wniosek o kindergeld,ale jeszcze nic nie dostał to przysługuje mi 500+?mogę składać wniosek?

 28. Damian.
  Jestem na recie od 5 lat renty mam 900 zl i pracuje w ochronie 1325 zl a żona zarabia średnio 1800 zl czy mi sie nalezy 500+

 29. Jestem na recie od 5 lat renty mam 900 zl i pracuje w ochronie 1325 zl a żona zarabia średnio 1800 zl czy mi sie nalezy 500+.Mamy jedno dziecko 17 lat

 30. Mam pytanko,mam taką sytuację.Mamy z mężem jedno dziecko,lecz mój mąż ma 2 dzieci z pierwszego małżeństwa.Co prawda tamta matka dzieci na pewno na tamtą2 będzie składała wniosek na tamte dzieci,lecz czy mój mąż może złożyć wniosek i otrzyma 500+na swoje3 dziecko czyli nasze wspólne?

 31. mam troje dzieci w tym dwoje pelnoletnich,mieszkaja wraz zemna i męzem oraz najmlodsza corką w wieku8 lat. Czy na nią przysluguje mi sie 500+?

  • tylko według kryterium dochodowego. Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 netto na łebka (dorosłe dzieci wlicza się do ustalania dochodu, czyli osiągany dochód dzielony jest na więcej osób), to na trzecie, niepełnoletnie dziecko przysługuje 500 zł.

 32. Witam. Mój maz mieszka w Anglii (wiec dobrze zarabia), ale jesteśmy teraz w separacji. Nie mam ustalonych alimentów przez sad. Czy należy mi się 500+?

 33. Jestem mężatką, mój mąż pracuje, ja jestem bezrobotna (wychowuję dziecko). W grudniu urodzi się nasze drugie dziecko. Czy będzie nam przysługiwało zarówno 1000 zł „kosiniakowego” przez rok jak i 500 zł z programu 500+? Dochód na osobę mamy powyżej tych 800 zł.
  Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi 🙂

 34. Witam .mieszkam za granica.z pierwszym mężem mam dziecko ,które urodziło się w Polsce ,dostaje alimenty 300 zł i to jest mój jedyny dochód na dziecko, bo ja nie pracuje, ale nie jestem sama, z obecnym mężem Wlochem mam drugie dziecko które urodziło się we Wloszech,ale nie pobieramy żadnych swiadczen,dodatków czy benefiów. Pracuje tylko mój mąż .wiec przy wypelniu wnisoku musze podac jego dochod?i czy przysługuje nam dodatek na dwoje dzieci? Z góry dziękuję za odpowiedź. ..

 35. Proszę o pomoc bo zgupialam….
  Jestem rozwodka z dwójką dzieci,dzieci mają alimenty 800zl ja w roku 2014 byłam osoba bezrobotna .Dzieci mają zasiłek rodzinny od roku 2015 .Ja podjęłam pracę od 5 kwietnia 2016 roku na pełen etat wynagrodzenie minimalne ,więc pytanie czy prZysługuje moim dziecia po 500 zl czy tylko jedno z nich otrzyma taką pomoc ???

 36. Mam dwoje dzieci ,pierwsze pełnoletnie obecnie ożenione i z drugiego małżeństwa drugie 8 letnie.Czy dostanę na 2 dziecko 500, jeżeli nie przekracza 800 zł na osobę . Dziękuję

 37. Witam mam pytanie o 500 na pierwszo dziecko,zona pracuje i zarabia 1650 netto ja nie pracuje czy nalezy nam sie 500+?
  Pozdrawiam

 38. Witam
  Jezeli dostawalam w 2014 roku alimenty po 350 zlotych i zakonczylo sie to w lutym 2015 to czy to jets liczoje do dochodu? Rodzinne roumiem ze te jest wliczane?

 39. Witam,mam takie pytanie co do tego 500+ jestem rozwiedziona z ojcem dzieci,chcę wyjść za mąż za innego partnera,ale musimy zrobić rozdzielczość majątkową gdyż przez byłego męża mam ogromne długi. Czy dostanę wówczas świadczenia? Były mąż nie płaci zasądzonych alimentów ,są płacone z funduszu i w tej chwili mam wszystkie świadczenia na dzieci,a jak to będzie po ślubie?

 40. Witam chciałabym się dowiedzieć jak to jest w mojej sytuacji. Jestem po rozwodzie i mam przyznane 400 zł alimentow moje dochody są zerowe i mieszkam z rodzicami. Czy do 500+ będą rozliczac się tylko z tych 400 zł podzielić na dwoje czy jeszcze plus dochody moich rodziców i to na cztery osoby ?? Bardzo proszę o odpowiedź

 41. Szukasz kredytu biznesu? pożyczki osobiste, dom pożyczka, kredyt samochodowy, kredyt studencki, kredyt konsolidacyjny zadłużenia, niezabezpieczonej pożyczki, venture capital, itp .. Albo czy odmówiono kredytu przez bank lub instytucję finansową dla jakichkolwiek powodów. Jesteśmy prywatnych pożyczkodawców, kredytów dla firm i osób prywatnych na niskim i niedrogie oprocentowaniem 2% stopy procentowej. Jeśli jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami dzisiaj na (fredrickpetersonloan@gmail.com) i dostać już swój kredyt
  Pozdrowienia,
  Fredrick Peterson Zespół inwestycyjny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here