1., 2. i 3. rok życia i później

Rozwój dziecka miesiąc po miesiącu w pierwszych trzech latach jego życia i dalej przez rok czwarty, piąty itp.