BMI dzieci. Jak obliczyć wskaźnik BMI dla dzieci?

Wskaźnik BMI jest najpopularniejszym indeksem do obliczania masy ciała. Oblicza się go dzieląc wagę w kilogramach przez kwadrat wzrostu podanego w metrach. Otrzymany wynik pozwala określić czy masa ciała jest prawidłowa, a jeśli nie to w jakim stopniu odbiega od normy. Jest to ważne, bo wartości BMI odbiegające od normy wskazują m.in. na zwiększone ryzyko poważnych chorób. Tym samym indeks może dostarczyć cennych informacji dla osób w każdym wieku, również w przypadku dzieci. Osoby, które interesuje BMI dzieci z pewnością zastanawiają się jak obliczyć wskaźnik BMI dla dzieci i jak zinterpretować uzyskane wyniki?

Wskaźnik masy ciała BMI a dzieci

BMI dzieci teoretycznie oblicza się identycznie jak w przypadku dorosłych, co oznacza, że stosujemy ten sam wzór. Różni się jednak interpretacja otrzymanego wyniku. W praktyce nie interesują nas wskaźniki wyrażone wyłącznie liczbowo. Wszystko dlatego, że klasyfikacja wskaźnika BMI stworzona przez Adolpha Quateleta już prawie 200 lat temu(!), została opracowana tylko dla dorosłych. Tym samym nie może być bezpośrednio zastosowana w przypadku dzieci. Dlatego w stosunku do nich stosujemy tzw. siatki centylowe.

Siatki centylowe

Wskaźnik Quateleta w znanej nam formie nie sprawdza się w przypadku dzieci, ponieważ nie uwzględnia ich wieku i płci, a tym bardziej specyfiki danej populacji. Dlatego, chcąc sprawdzić czy dziecko ma prawidłowy wzrost i masę ciała, lepiej wykorzystać siatki centylowe. Jak z nich korzystać? Na osi poziomej znajduje się wiek dziecka. Na osi pionowej parametr, który nas interesuje, np. waga, wzrost, obwód głowy. Po zaznaczeniu aktualnych danych szukamy miejsca przecięcia, które interpretujemy w oparciu o naniesione na siatkę krzywe. Za normę uznaje się wartości pomiędzy 3. a 97. centylem. Dzięki siatkom dowiadujemy się jak wypada wynik na tle dzieci z całej populacji. Jeśli jednak nie chcemy korzystać z siatek, to alternatywą są dostępne w sieci kalkulatory BMI przeznaczone dla dzieci. One również wykorzystują siatki centylowe, dla podają gotową interpretację otrzymanego wyniku.

Dlaczego warto śledzić zmiany wzrostu i wagi u dzieci?

Właściwa interpretacja wzrostu i wagi u dziecka pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy stan zdrowia, a także takie aspekty jak żywienie oraz opieka zdrowotna zapewniają prawidłowy rozwój dziecka. Odchylenia od normy wskazują na konieczność przyjrzenia się dziecku w wielu aspektach. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że każde dziecko rośnie i dojrzewa we własnym tempie. Dlatego jeszcze ważniejsze staje się śledzenie procesu rozwojowego dziecka, niż interpretacja pojedynczego wyniku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *